Dzisiaj jest 25 maja, imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
 
       
       
   
 
   
   
   
   
Konkursy
   
   
 
Szukaj
 
8facebuk_zespol_szkol.jpg

4pgnig_logo.jpg

7przekaz_procent_STO.jpg

Turniej wiedzy o patronie
 
 

                  Konkurs wiedzy o Ignacym  Łukasiewiczu

 

1.      Drugie imię Łukasiewicza to :

a.      Benedykt     b. Józef       c. Hipolit    d. Seweryn

2.      Łukasiewicz urodził się w :

       a.1789            b. 1832       c. 1822       d. 1890

3.  Jak nazywała się wieś, w której urodził się I. Łukasiewicz?

         a. Spała              b. Zaduszniki      c. Lipce        d. Gorce

 

4. Ile rodzeństwa miał Ignacy? :

a. dwoje        b. Troje      c. Czworo      d. Jedno

 

5. Ile klas gimnazjum ukończył Łukasiewicz ?:

a. trzy          b. Sześć       c. Cztery       d. Pięć

 

6.  Kto był pierwszym pracodawcą Ignacego Łukasiewicza ?:

  1. Edward Dembowski              c. Piotr Mikolasch
  2.  Edward Hubel                   d. Jan Zen

 

7. Na którym z uniwersytetów I. Łukasiewicz rozpoczyna studia farmaceutyczne?

a. w Pradze      b.  w Krakowie      c. w Warszawie       d. w Gdańsku

 

8.W której z aptek rozpoczyna I. Łukasiewicz swoją pierwszą pracę?

a. w aptece Hubla w Rzeszowie     c. w aptece „Pod kasztanem” w Rzeszowie

b. w aptece ojców Pijarów              d. w aptece „Pod złotą gwiazdą”

 

9. Jaką nazwę nosi opracowany przez I. Łukasiewicza rękopis farmaceutyczny?

a.   Baryta et Anilinum     b.   Recepta    c. Manuscript         d. Medicamentum

 

 

10 . W którym roku aresztowano Łukasiewicza za działalność konspiracyjną ?:

a. 1842              b.  1846              c. 1848             d. 1843

 

11. Gdzie poznał Ignacy Łukasiewicz Jana Zena ?:

a. w Warszawie      b. w Krakowie      c. we Lwowie        d. w Poznaniu

 

12 .W którym roku rozbłysła pierwsza lampa naftowa ?:

a. 1856                b. 1874                 c. 1843              d. 1853

 

13. Kim z zawodu był Adam Bratkowski, który wspólnie z I. Łukasiewiczem skonstruował prototyp lampy naftowej?

a. blacharzem       b. Nafciarzem        c. Górnikiem          d. Farmaceutą

 

14. Co zostało oświetlone pierwszą lampą naftową?

a.  wystawa w aptece      b.  izba chłopska     c. sala szpitalna     d. hala produkcyjna

 

15. Gdzie powstały  pierwsze spółki i kopalnie ropy ?:

a.  w okolicach Krakowa            c. w okolicach Dębna 

b. w okolicach Karlina               d. w okolicach Gorlic

 

16. W którym roku powstaje pierwsza na świecie  kopalnia ropy  naftowej ?:

a. 1853         b. 1854        c. 1867         d. 1872

 

17.  W jakiej miejscowości założył Łukasiewicz  leczniczy zakład kąpielowy (jodowo – bromowy )?:

a. w Gorlicach         b. w Bóbrce          c. w Jaśle            d. w Krośnie

 

18.  W którym roku odbył się kongres naftowy ?:

a.1865         b. 1877           c. 1863          d.1874

 

19. Jakiego herbu używał I. Łukasiewicz?

a.   Łada       b.    Sas          c.  Liwia         d. Nałęcz

 

20 . Komu przyznawały renty i zapomogi założone przez I. Łukasiewicza Kasy Brackie?

a. chłopom     b. Szlachcie     c. Robotnikom          d. Mieszczaństwu

 

20. Jaki tytuł otrzymał I. Łukasiewicz od papieża?

a.   honorowego obywatela Watykanu            c.   kustosza muzeum

b.   Sekretarza papieskiego                            d.  Szambelana Papieskiego

 

21. Jakiej organizacji patronuje obecnie I. Łukasiewicz?

a.   Stowarzyszenie Górników                                   c.   Stowarzyszeniu Nafciarzy

b.   Polskie Towarzystwo Farmaceutycznemu          d.   Stowarzyszeniu Brackiemu                   

 

22 .Z jakim regionem Polski związana jest działalność I. Łukasiewicza?

a.  z Podlasiem    b.  z Podolem    c.  z Podkarpaciem    d. z Dolnym Śląskiem

 

23.  Gdzie obecnie znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza?

a.    w Bóbrce k. Krosna    b.     w Jaśle     c.    w Rzeszowie    d. w Warszawie

 

24. W którym roku zmarł Ignacy Łukasiewicz?:

a. 1882        b.1835        c.1824       d.1826

 

25. Który rok nazwano „Rokiem Łukasiewicza”?:

a. 2009          b. 2010         c. 2003        d. 2005         

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


   
     
 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie
ul. J. Baczewskiego 20
e-mail: sto@stodebno.net