Dzisiaj jest 14 grudnia, imieniny obchodzą: Alfred, Izydor
 
       
       
   
 
   
   
   
   
Nabór
   
   
 
Szukaj
 
4pgnig_logo.jpg

7przekaz_procent_STO.jpg

Nabór do Gimnazjum
podanie do gimnazjum.doc
warunki naboru do gimnazjum.doc

Plakat Gimnazjum

 

PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DRZWI OTWARTE 5.04.2018 godz. 12.00-16.00

 

Liceum

Nazwa Szkoły: Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego 
Rok powstania: 1990 
Uprawnienia: Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Dodatkowe fakultety z wybranych przedmiotów maturalnych. Przedmioty rozszerzone- wybór od 2 do 4

Opłaty i promocje na dany rok
Wpisowe - 200 zł
Czesne - 350 zł 

Składanie podań 
do:czerwca 2017r
Dostarczenie wymaganych dokumentów 
do: 30 czerwca 2017r

   Wymagane dokumenty:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egz. gimnazjalnego
 • karta zdrowia
 • trzy fotografie
7
Lp.Przydział punktówIlość punktów
1 Egzaminy z części humanistycznej - przeprowadzonej w Gimnazjum max 50
2 Egzaminy z części matematyczno - przyrodniczej max 50
3
   Egzaminy z języka obcego
max 50

4

Punkty z  przedmiotów wybranych jako rozszerzone

Wybór od 2 do 4  z przedmiotów: język angielski, język niemiecki,matematyka, historia* fizyka*, geografia*, biologia*, chemia*

( Obowiązkowo jeden z przedmiotów oznaczonych * )

 

 

 


cel
bdb 
db 
dst 
10
8
6
2
5

Ocena z zachowania

Ilość możliwych punktów do uzyskania


wz

bdb

db

 

10

6

3

 

6 Uczeń w podaniu zaznacza również przedmiot, który nie wybrał jako rozszerzony ale jest zainteresowany jego poglębianiem w ramach zajęć  dodatkowych.  
7 Szczególne osiągniecia udokumentowane naswiadectwie lub dołączone do podania- udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, praca na rzecz szkoły, wolontariat max 15
8 Ilość punktów możliwych do otrzymania max 210
9 Ilość punktów jakie musi otrzymać absolwent Gimnazjum aby zostać przyjęty do szkoły

liceum-

min 80

7
 
 • O przyjęciu do szkoły decyduje ilośc otrzymanych punktów
 • Szkoła ma prawo odowy przyjącia do szkoły ucznia z oceną nieodpowiednia lub naganną z zachowania
 • Przy takiej samej ilości punktów pierwszeństo przyjęcia do szkoły ma absolwent Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego w Debnie
 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500
tel.095 7603269


 
PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DRZWI OTWARTE 5.04.2017r. godz. 12.00-16.00

Szkoła Podstawowa

Nazwa Szkoły:Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego 
Rok powstania:2017
Uprawnienia: Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Szkoła Podstawowa

Klasa z rozszerzoną ilością godzin językiem angielskiego

Język niemiecki -nauka od klasy IV

Język niemiecki - dodatkowe  godziny tygodniowo dla uczniów klasy VII

zwiekszona ilośc godzin przedmiotów przyrodniczych

liczne zajęcia dodatkowe i uzupełniające

przygotowania do konkursów i egzaminów zewnętrznych

Wpisowe - 200 zł
Czesne - 300 zł 

 

Składanie podań 
do: 15 czerwca 2018r
Dostarczenie wymaganych dokumentów 
do: 28 czerwca2018r

 

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość zdobytych punktów zgodnie z ustalonym regulaminem:

Lp.Przydział punktówIlość punktów
1 Średnia ocen na świadectwie 6,0 - 5,5 - 20
5,4 - 5,0 - 18
4,9 - 4,5 - 16
4,4 - 4,0 - 14
3,9 - 3,5 - 12
3,4 - 3,0 - 10
2 Ocena z zachowania

Wzorowe - 10

Bardzo dobre - 6

Dobre- 3

3 Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie lub dołączone do podania- udział w konkursach szkolnych, zawody sportowe, praca w SU, wolontariat
  max - 15
4.  Test z języka angielskiego pisany w naszej szkole w czerwcu max 10
5.

 

 Ilośc punktów do otrzymania

max 55
6. Ilość punktówjakie musi otrzymać uczeń aby zostac przyjęty do szkoły podstawowej

 

min 20

 

7. O przyjęcu decyduje ilość otrzymanych punktów  
8. szkoła ma prawo odmowy pzyjęcia ucznia do szkoły z ocene nieodpowiednią i naganna z zachowania  
9.
 •  O przyjęciu do szkoły decyduje ilość otrzymanych punktów
 • przy takiej samej ilości punktów pierszeństwo przyjęcia do szkoły ma absolwent, który otrzymał większą ilośc punktów z testu językowego
 • uczeń, który nie otrzymał minimalnej ilości punktów może zostac przyjęty w drugim naborze, w przypadku wolnych miejsc.
 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500
tel. 095 7603269


   
     
 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie
ul. J. Baczewskiego 20
e-mail: sto@stodebno.net