Dzisiaj jest 25 maja, imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
 
       
       
   
 
   
   
   
   
Liceum- nabór
   
   
 
Szukaj
 
8facebuk_zespol_szkol.jpg

4pgnig_logo.jpg

7przekaz_procent_STO.jpg

 

 
 


 
PROPOZYCJE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓL PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DRZWI OTWARTE

17.04.2024 r. GODZ. 12.00-15.00

 

Nazwa Szkoły:Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego 
Rok powstania:1990

uprawnienia: Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej

Czteroletni cykl kształcenia po szkole podstawowej

Opłaty za szkołę

Zajęcia dodatkowe- 100 zł (opłata jednorazowa)


Czesne - 380 zł opłata miesięczna

Wpisowe- 300 zł podlega zwrotowi uczniowi,

który nie dostał się do szkoły

 

Składanie podań 
do: 14 czerwca 2024r/ 30.05.2023- klasa o profilu sportowym
Dostarczenie wymaganych dokumentów 
do: 12 lipca 2024 r

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKŁADCE DO POBRANIA-terminy naboru i podanie do szkoły

W roku szkolnym 2024/25 proponujemy miejsca w klasie o profilu sportowym- piłka nożna

O przyjęciu do szkoły decyduje ilość zdobytych punktów zgodnie z ustalonym regulaminem:

Lp.Przydział punktówIlość punktów
1

Punkty za oceny na  świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów rozszerzonych

 

cel-18

bdb-17

db-14

dst-8

dop-2

2

Punkty za egzamin ośmioklasisty

język polski ( liczba procent  x 0,35 pkt)

matematyka (liczba procent x 0,35 pkt)

język obcy (liczba punktów  x 0,3 pkt)

 

max 35

max 35

max 30

3

Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie lub dołączone do podania- udział w konkursach szkolnych, zawody sportowe

 


  max - 18
4.

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyrożnieniem

 

7
5.

 

Aktywnośc społeczna udokumentowana na świadectwie lub dołączona do podania

max 3
6.

Ocena z zachowania

                             wzorowe- 10

                             bardzo dobre- 6

                             dobre- 4

 

 

 max 10

7.

Max ilość punktów do otrzymania

Min ilość punktów przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły

 

210

 80

 

8. szkoła ma prawo odmowy pzyjęcia ucznia do szkoły z oceną nieodpowiednią  lub naganną z zachowania  
9.
  •  O przyjęciu do szkoły decyduje ilość otrzymanych punktów
  • przy takiej samej ilości punktów pierszeństwo przyjęcia do szkoły ma absolwent, który otrzymał większą ilośc punktów z testu językowego
  • uczeń, który nie otrzymał minimalnej ilości punktów może zostac przyjęty w drugim naborze, w przypadku wolnych miejsc.
 

Podanie do szkoły w sekretariacie  lub w zakłace do pobrania

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1500
tel. 095 7603269


   
     
 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie
ul. J. Baczewskiego 20
e-mail: sto@stodebno.net